Table of contents

p. 37-49

Czech Digital Mathematics Library

p. 51-59

Czech Digital Mathematics Library


O množině středů křivek konstantní křivosti hyperbolické roviny, které se dotýkají dané křivky konstantní křivosti a přímky
[The set of centers of curves of constant curvature of the hyperbolic plane that are tangent to a given curve of constant curvature and a line]

Machala, František

p. 73-88

Czech Digital Mathematics Library

p. 89-101

Czech Digital Mathematics Library
Transformace některých nelineárních diferenčních rovnic na nehomogenní lineární diferenční rovnici 1. řádu
[Transformation of certain nonlinear difference equations to an inhomogeneous linear difference equation of order one]

Vlček, Vladimír

p. 131-146

Czech Digital Mathematics Library


p. 207-216

Czech Digital Mathematics Libraryp. 345-349

Czech Digital Mathematics Library

p. 381-387

Czech Digital Mathematics Library

pH-metrické stanovení disociačních konstant komplexů v kyselé oblasti systému $Cr^{3+}$ --- $H_4T^\ast$ --- $KOH$
[The determination of dissociation constants of the complexes within the acid range of the system $Cr^{3+}$ --- $H_4T^\ast$ --- $KOH$ using the pH-measurements]

Pastorek, Richard

p. 389-393

Czech Digital Mathematics Library

p. 395-400

Czech Digital Mathematics Library


p. 411-416

Czech Digital Mathematics Library

p. 417-420

Czech Digital Mathematics Library

p. 421-426

Czech Digital Mathematics Library