Semicanonical moving frame of the hypersurface in a unimodular 4-dimensional affine space
Marková, Libuše
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica, Volume 11 (1971), p. 103-107 / Harvested from Czech Digital Mathematics Library
Published online : 1971-01-01
Classification:  53A15
@article{119968,
   author = {Libu\v se Markov\'a},
   title = {Semicanonical moving frame of the hypersurface in a unimodular 4-dimensional affine space},
   journal = {Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica},
   volume = {11},
   year = {1971},
   pages = {103-107},
   zbl = {0263.53010},
   mrnumber = {0336565},
   language = {en},
   url = {http://dml.mathdoc.fr/item/119968}
}
Marková, Libuše. Semicanonical moving frame of the hypersurface in a unimodular 4-dimensional affine space. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica, Volume 11 (1971) pp. 103-107. http://gdmltest.u-ga.fr/item/119968/

Favar Ž. Kurs lokalnoj differencialnoj geometrii, Moskva 1960. (1960)

Finikov S. P. Metod vněšnich form Kartana, Moskva-Leningrad 1948. (1948)

Finikov S. P. Projektivno-differencialnaja geometrija, Moskva-Leningrad 1937. (1937)

Kolář I. Užití Cartanových metod ke studiu obecné sítě křivek na ploše v trojrozměrném prostoru, Rozpravy čes. ak. věd 1967 ročník 77, sešit 5. (1967) | MR 0223993

Svoboda K.; Havel V.; Kolář I. La méthode du repérage des systémes de sous-variétés, Comm. Math. Univ. Carolinae 5 (1964) str. 183-201. (1964) | MR 0175050

Ščerbakov R. N. Kurs affinnoj i projektivnoj geometrii, Tomsk 1960. (1960) | MR 0126766

Ščerbakov R. N. O metodě podvižnogo repera i reperaža podmnogoobrazij, Geom. sbornik č. 6, 1967. (1967)