Měření měrného náboje elektronu magnetronovou metodou
[The measurement of specific charge of electron by magnetron method]
Čech, František ; Pospíšil, Jaroslav
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica, Volume 11 (1971), p. 207-216 / Harvested from Czech Digital Mathematics Library
Published online : 1971-01-01
@article{119938,
   author = {Franti\v sek \v Cech and Jaroslav Posp\'\i \v sil},
   title = {M\v e\v ren\'\i\ m\v ern\'eho n\'aboje elektronu magnetronovou metodou},
   journal = {Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica},
   volume = {11},
   year = {1971},
   pages = {207-216},
   language = {cs},
   url = {http://dml.mathdoc.fr/item/119938}
}
Čech, František; Pospíšil, Jaroslav. Měření měrného náboje elektronu magnetronovou metodou. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica, Volume 11 (1971) pp. 207-216. http://gdmltest.u-ga.fr/item/119938/

Harnwell G. P.; Livingood J. J. Experimental Atomic Physics, New York and London, (1933), 42-45. (1933)

Weizel W. Elektronen, Atome, Moleküle, Berlin/Leipzig, (1950), 25-27. (1950)

Špolskij E. V. Atomová fysika I, SNTL, Praha, (1957), 21-32. (1957)

Horák Z. Úvod do molekulové a atomové fysiky, SNTL, Praha, (1955), 89-91. (1955)

Brož J.; A Kol Základy fysikálních měření, SPN, Praha, (1967), 501 -502. (1967)

Tjagunov G. A. Elektronky a výbojky, SNTL, Praha, (1954), 204-210. (1954)