Didaktické testy ve vyučování fyzice v prvním ročníku přírodovědecké fakulty
Bednařík, Milan ; Široká, Miroslava
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica, Volume 11 (1971), p. 181-196 / Harvested from Czech Digital Mathematics Library
Published online : 1971-01-01
@article{119936,
   author = {Milan Bedna\v r\'\i k and Miroslava \v Sirok\'a},
   title = {Didaktick\'e testy ve vyu\v cov\'an\'\i\ fyzice v prvn\'\i m ro\v cn\'\i ku p\v r\'\i rodov\v edeck\'e fakulty},
   journal = {Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica},
   volume = {11},
   year = {1971},
   pages = {181-196},
   language = {cs},
   url = {http://dml.mathdoc.fr/item/119936}
}
Bednařík, Milan; Široká, Miroslava. Didaktické testy ve vyučování fyzice v prvním ročníku přírodovědecké fakulty. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica, Volume 11 (1971) pp. 181-196. http://gdmltest.u-ga.fr/item/119936/

Linhart J. Psychologie učení, SPN, Praha 1967. (1967)

Hrdličková J. Diagnostické metody ve vyučování fyzice, Ústav učitelského vzdělání na UK, Praha 1969. (1969)

Marek J. A Kol. Fyzika pro 1. ročník SVVŠ, SPN, Praha 1964. (1964)

Bělař A.; Fuka J.; Rudolf V. Mechanika a akustika, Učební texty vysokých škol. SPN, Praha 1964. (1964)

Základy fyziky pro studující nefyzikálních oborů I, Učební texty vysokých škol. SPN, Praha 1966. (1966)

Meili R.; Rohracher H. Učebnice experimentální psychologie, SPN, Praha 1967. (1967)

Chaimcey H.; Dobbin J. Testing, New York 1963. (1963)

Široká M.; Tillich J. Cvičení z experimentální fyziky, Učební texty vysokých škol. SPN, Praha 1963. (1963)

Cvičení z fyziky pro studující nefyzikálních oborů, Učební texty vysokých škol. Ediční středisko UP, Olomouc 1968. (1968)

Bednařík M. Statistické zpracování testů vědomostí ve fyzice, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis 1969, Facultas rerum naturalium - Tom 30, s. 155-168. (1969)

Franc L.; Bednařík M. Přijímací zkoušky z fyziky na přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci, Fyzika ve škole 5, 1967, č. 7, s. 316 - 320. (1967)

Lindquist E. F. Statistická analýza v pedagogickém výzkumu, SPN, Praha 1967. (1967)

Mittenecker E. Plánování a statistické hodnocení experimentů, SPN, Praha 1968. (1968)

Guilford J. P. Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice, Paňstwowe wydawnictwo naukowe, Warszawa 1964. (1964)

Itelson L. Mathematische und kybernetische Methoden in der Pädagogik, Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin 1967. (1967)

Janko J. Statistické tabulky, Nakladatelství ČSAV, Praha 1958. (1958) | MR 0150924

Hniličková J. Zpracování standardního didaktického testu z fyziky, Pedagogika 18, 1968, č. 2, s. 203-216. (1968)

Bednařík M.; Široká M. Výsledek průzkumu vědomostí z fyziky u skupiny absolventů střední školy, Fyzika ve škole 8,1969, č. 2, s. 90-98. (1969)