Table of contents


Konstrukce perspektivy a rovnoběžných projekcí pomocí rozštěpení homologie posunutím
[Construction of perspective and of prallel projections through splitting a homology by translation]

Havelka, František

p. 5-43

Czech Digital Mathematics Library
Poznámka o postupných aproximacích řešení obyčejné diferenciální rovnice $y\sp{\prime} =f(x,y)$
[A note on successive approximations of the solutions of the ordinary differential equation $y\sp{\prime} =f(x,y)$]

Voráček, Jan

p. 75-80

Czech Digital Mathematics Library


p. 95-100

Czech Digital Mathematics Libraryp. 135-138

Czech Digital Mathematics Library