Fyzikální rozbor hlavních elektromechanických analogií
Franc, Ladislav
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica, Volume 04 (1963), p. 101-127 / Harvested from Czech Digital Mathematics Library
Published online : 1963-01-01
@article{119806,
   author = {Ladislav Franc},
   title = {Fyzik\'aln\'\i\ rozbor hlavn\'\i ch elektromechanick\'ych analogi\'\i },
   journal = {Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica},
   volume = {04},
   year = {1963},
   pages = {101-127},
   language = {cs},
   url = {http://dml.mathdoc.fr/item/119806}
}
Franc, Ladislav. Fyzikální rozbor hlavních elektromechanických analogií. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica, Volume 04 (1963) pp. 101-127. http://gdmltest.u-ga.fr/item/119806/

Heinrich Hecht Schaltschemata und Differenzialgleichungen elektrischer und mechanischer Schwingungsgebilde, J. A. Barth, Leipzig 1950. (1950)

Jaroslav Kožešník Fyzikální podobnost a teorie modelů, SNTL Praha, 1955 (skripta). (1955)

Josef Merhaut Teorie elektroakustických přístrojů, Nakl. ČSAV Praha, 1955. (1955)

Karel Novák Výpočet sítí elektrovodných, ČMT Praha, 1922. (1922)

Ladislav Franc Výroba a rozvod elektrické energie, SPN Praha, 1959. (1959)

Max Schuler Mechanische Schwingungslehre, Akademische Verlagsgesellschaft Leipzig, 1958. (1958)

Valentin A. Věnikov Elektromechanické přechodné děje v elektrických soustavách, SNTL Praha 1961 (překlad). (1961)

, Slaboproudý obzor 1956 č. 6: Stroje na zpracování informací (sborníky). (1956) | Zbl 0995.90522