Table of contentsO množině středů křivek konstantní křivosti rozšířené hyperbolické roviny, které procházejí daným bodem hyperbolické roviny a dotýkají se dané křivky konstantní křivosti
[The set of centers of the curves of constant curvature of the extended hyperbolic plane that pass through a given point of the hyperbolic plane and are tangent to a given curve of constant curvature]

Machala, František

p. 15-23

Czech Digital Mathematics Libraryp. 45-53

Czech Digital Mathematics Libraryp. 69-79

Czech Digital Mathematics Library

p. 81-98

Czech Digital Mathematics Library

Měření funkce přenosu kontrastu objektivů statistickou metodou autokorelace
[Measurement of the modulation transfer function of objectives by means of the statistical auto-correlation method]

Pospíšil, Jaroslav

p. 99-108

Czech Digital Mathematics Library

p. 109-126

Czech Digital Mathematics Libraryp. 155-168

Czech Digital Mathematics Libraryp. 323-333

Czech Digital Mathematics Libraryp. 357-372

Czech Digital Mathematics Library