Table of contents

p. 61-75

Czech Digital Mathematics Library


p. 91-112

Czech Digital Mathematics Library

K některým otázkám optických pokusů o přímé ověření druhého postulátu speciální teorie relativity
[Some problems concerning optical experiments of the direct verification of the second postulate of special theory of relativity]

Kolesnikov, Vladislav ; Záhejský, Jiří

p. 113-120

Czech Digital Mathematics Library

p. 121-125

Czech Digital Mathematics Library