Table of contents


Příspěvek k rýsování perspektivy objektu pomocí rastrů na základě trilineární příbuznosti tří vzájemně orientovaných středových jeho projekcí
[A contribution to drawing a perspective of an object using grids based on trilinear affinity of its three mutually oriented central projections]

Havelka, František

p. 5-24

Czech Digital Mathematics Library


p. 39-68

Czech Digital Mathematics Library


p. 77-86

Czech Digital Mathematics Library
p. 129-134

Czech Digital Mathematics Library