Increase of accuracy in solving differential equations with singularities of the type $\frac{0}{0}$ by a right choice of an additional term
Beneš, Karel
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica, Volume 22 (1983), p. 167-174 / Harvested from Czech Digital Mathematics Library
Published online : 1983-01-01
Classification:  65D15,  65L05
@article{120131,
   author = {Karel Bene\v s},
   title = {Increase of accuracy in solving differential equations with singularities of the type $\frac{0}{0}$ by a right choice of an additional term},
   journal = {Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica},
   volume = {22},
   year = {1983},
   pages = {167-174},
   zbl = {0545.65009},
   language = {en},
   url = {http://dml.mathdoc.fr/item/120131}
}
Beneš, Karel. Increase of accuracy in solving differential equations with singularities of the type $\frac{0}{0}$ by a right choice of an additional term. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica, Volume 22 (1983) pp. 167-174. http://gdmltest.u-ga.fr/item/120131/

Beneš K. Vznik nespojitostí výstupního napětí při modelování podílu pomocí diodové násobičky, Eleкtгotechn. časopis 20, 1961, č. 1, str. 45-59. (1961)

Beneš K. Zvýšení přesnosti při modelování podílu dvou funkcí, Eleкtrotechn. časopis 28, 1977, č. 7, str. 481-493. (1977)

Borský J.; Matyáš J. Technika použití elektronických analogových počítačů, SNTL Praha 1963. (1963)