O těsné analogii mezi periodickými ději v poli gravitačním a elektromagnetickém
Vyšín, Vratislav ; Tillich, Josef
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica, Volume 02 (1961), p. 103-109 / Harvested from Czech Digital Mathematics Library
Published online : 1961-01-01
@article{119784,
   author = {Vratislav Vy\v s\'\i n and Josef Tillich},
   title = {O t\v esn\'e analogii mezi periodick\'ymi d\v eji v poli gravita\v cn\'\i m a elektromagnetick\'em},
   journal = {Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica},
   volume = {02},
   year = {1961},
   pages = {103-109},
   language = {cs},
   url = {http://dml.mathdoc.fr/item/119784}
}
Vyšín, Vratislav; Tillich, Josef. O těsné analogii mezi periodickými ději v poli gravitačním a elektromagnetickém. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica, Volume 02 (1961) pp. 103-109. http://gdmltest.u-ga.fr/item/119784/

L. Franc O elektromechanických analogiích, (v tisku).