Některé speciální případy Fresnayeovy mechanické konstrukce perspektiv
[Some special cases of Fresnaye’s mechanical construction of perspective projection]
Havelka, František
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica, Volume 02 (1961), p. 67-93 / Harvested from Czech Digital Mathematics Library
Published online : 1961-01-01
Classification:  51N05
@article{119782,
   author = {Franti\v sek Havelka},
   title = {N\v ekter\'e speci\'aln\'\i\ p\v r\'\i pady Fresnayeovy mechanick\'e konstrukce perspektiv},
   journal = {Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica},
   volume = {02},
   year = {1961},
   pages = {67-93},
   zbl = {0241.50014},
   language = {cs},
   url = {http://dml.mathdoc.fr/item/119782}
}
Havelka, František. Některé speciální případy Fresnayeovy mechanické konstrukce perspektiv. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica, Volume 02 (1961) pp. 67-93. http://gdmltest.u-ga.fr/item/119782/

Kazimierz Bartel Perspektywa malarska, Warszawa 1955. (1955)

N. F. Četveruchin Metody načertatělnoj geometrii i jejo priloženija - sbornik statěj, Moskva 1955. (1955)

Albrecht Dürer VNderweysung der messung ..., Nürnberg 1525.

Walther Dyck Katalog mathematischer und mathematisch-physikalischer Modelle, Apparate und Instrumente, München 1892.

, Festschrift der königlichen techn. Hochschule zu Berlin, Berlin, 1884.

G. De La Fresnaye Les Faisceaux á projeter, La construction moderne, Paris 1909. (1909)

František Kadeřávek Perspektiva, Praha 1922. (1922)

F. Kadeřávek J. Klíma J. Koumbovský Deskriptivní geometrie I, Praha 1929. (1929)

J. H. Lambert Freye Perspektive oder Anweisung ..., Zurich 1759.

J. H. Lambert Anlage zur Perspektive, rukopis 1752.

J. J. Pillet Traité de perspective linéaire, Paris 1901. (1901)

N. L. Ruskevič Novyje metody vyčerčivanija nagladnych izobraženij, Moskva 1953. (1953)

Artur Salner Prostorové zobrazování ve strojnictví, Praha 1954. (1954)

Alois Urban Deskriptivní geometrie, Praha 1955. (1955)

Patentní spis č. 73 473 ze dne 15. 6. 1893, Auszüge aus den Patentenschriften, Berlin.

Patentní spis č. 63 721 ze dne 18. 12. 1889, Auszüge aus den Patentenschriften, Berlin.

Patentní spis č. 63 199 ze dne 11. 7. 1891, Auszüge aus den Patentenschriften, Berlin.

Patentní spis č. 195 828 ze dne 23. 3. 1907, Auszüge aus den Patentenschriften, Berlin.

Sitzungsberichte, Akademie der Wissenschaften in Wien, oddíl IIa, roč. 127-1918. (1918)

, Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, roč. 35-1891.

, Zeitschrift für Instrumentenkunde, roč. 52-1932. (1932) | Zbl 0014.40101

František Havelka Teorie mechanických konstrukcí perspektiv a nástin jejich historického vývoje, rukopis habil. práce, 1960. (1960)