Mechanika II
Stefan Banach
GDML_Books, (1938), p.

ROZDZIAŁ VI. STATYKA CIAŁA SZTYWNEGO I. Ciało swobodne § 1. Ciało sztywne................. 235 § 2. Siła.......................... 236 § 3. Hipotezy równowagi sił........ 239 § 4. Przekształcanie układów sił.... 239 § 5. Warunki równowagi sił.......... 245 § 6. Grafostatyka. Wielobok sznurowy... 238 § 7. Niektóre zastosowania wieloboku sznurowego.... 256 II. Ciało nieswobodne § 8. Warunki równowagi.................... 261 § 9. Reakcje ciał stykających się......... 262 § 10. Tarcie.............................. 271 § 11. Warunki równowagi nie zawierające reakcji......... 274 § 12. Równowaga ciał ciężkich podpartych................ 282 § 13. Siły wewnętrzne................................. 288 III. Układy ciał § 14. Warunki równowagi....................... 290 § 15. Układy prętów........................... 292 § 16. Kratownice.................................. 298 § 17. Równowaga lin ciężkich..................... 305 ROZDZIAŁ VII. KINEMATYKA CIAŁA SZTYWNEGO § 1. Przesunięcie i obrót ciała około osi.......... 310 § 2. Przesunięcia punktów ciała w ruchu płaskim........ 313 § 3. Przesunięcia punktów ciała....................... 315 § 4, Ruch postępowy i ruch obrotowy około osi............ 320 § 5. Rozmieszczenie prędkości w ciele sztywnym........... 323 § 6. Ruch chwilowy płaski............................ 326 § 7. Ruch chwilowy przestrzenny....................... 332 § 8. Toczenie i ślizganie...................... 339 § 9. Składanie ruchów ciała....................... 343 § 10. Przedstawienie analityczne ruchu ciała sztywnego.......... 351 § 11. Rozkład przyśpieszeń............................. 357 ROZDZIAŁ VIII. DYNAMIKA CIAŁA SZTYWNEGO § 1. Praca i energia kinetyczna............ 361 § 2. Równania ruchu........................... 365 § 3. Obrót około osi stałej.................. 375 § 4. Ruch płaski............................. 387 § 5. Kręt.................................. 394 § 6. Równania Eulera......................... 399 § 7. Obrót ciała około punktu bez działania sił............... 401 § 8. Obrót ciała ciężkiego około punktu..................... 408 § 9. Ruch kuli po płaszczyźnie............................. 408 § 10. Giroskop Foucaulta................................ 414 ROZDZIAŁ IX. ZASADA PRAC PRZYGOTOWANYCH § 1. Układy holonomiczne skleronomiczne..................... 420 § 2. Przesunięcia przygotowane.............................. 424 § 3. Zasada prac przygotowanych............................. 436 § 4. Wyznaczanie położenia równowagi w polu sił............ 449 § 5. Współrzędne uogólnione Lagrange'a..................... 455 ROZDZIAŁ X. DYNAMIKA UKŁADÓW HOLONOMICZNYCH § 1. Układy holonomiczne............................. 470 § 2. Układy anholonomiczne........................... 472 § 3. Przesunięcia przygotowane........................ 473 § 4. Zasada d'Alemberta............................... 478 § 5. Praca i energia kinetyczna w układach skleronomicznych.................. 483 § 6. Równania Lagrange'a pierwszego rodzaju.......................... 485 § 7. Równania Lagrange'a drugiego rodzaju............................ 488 § 8. Równania kanoniczne Hamiltona................................ 504 ROZDZIAŁ XI. ZASADY WARIACYJNE MECHANIKI § 1. Wariacja bez wariacji czasu............................. 510 § 2. Zasada Hamiltona.............................. 518 § 3. Wariacja z wariacją czasu................................ 529 § 4. Zasada Maupertuis (najmniejszego działania)................. 534 DODATEK............................................ 541 SKOROWIDZ NAZW................................. 544

EUDML-ID : urn:eudml:doc:219327
@book{bwmeta1.element.dl-catalog-a115228d-4304-4ea2-b9cc-bff5c30db2fd,
   author = {Stefan Banach},
   title = {Mechanika II},
   series = {GDML\_Books},
   year = {1938},
   language = {pl},
   url = {http://dml.mathdoc.fr/item/bwmeta1.element.dl-catalog-a115228d-4304-4ea2-b9cc-bff5c30db2fd}
}
Stefan Banach. Mechanika II. GDML_Books (1938), http://gdmltest.u-ga.fr/item/bwmeta1.element.dl-catalog-a115228d-4304-4ea2-b9cc-bff5c30db2fd/